KERKRAADSVERGADERING

Ons volgende kerkraadsvergadering vind plaas op Donderdag 28 Oktober 2021.

Opmerkings