DEGNOS UITREIK

'n Klompie van ons lidmate gaan DEGNOS, die bediening onder die Boesmans, in Namibië besoek en vertrek Saterdag 13 Augustus. Indien daar lidmate is wat wil bydrae tot die uitreik, is hulle welkom om die volgende items by die kerkkantoor te los as skenkings:
Klere, skryfbehoeftes, sokkerballe en lekkers. Ons gaan tydens die erediens op So 7 Augustus hierdie lidmate uitstuur as hulle namens ons die sendelinge by DEGNOS gaan besoek.

Opmerkings