Kerkraadsvergadering - 20 September 2022

 Hiermee geskied kennis van die Kerkraadsvergadering wat gehou sal word op 20 September 2022 om 18:00 in die Kobus Hattinghsaal.

Opmerkings