WAAR KAN EK BETROKKE RAAK?

 Ons wil lidmate aanmoedig om sensitief te wees vir waar die Here hulle wil gebruik om aan hulle doel te beantwoord. Indien jy by een van ons bestaande bedienings wil inskakel, kontak die kerkkantoor. Indien die Here 'n nuwe bediening op jou hart gesit het, skakel met ds. Jan sodat ons jou kan ondersteun om jou doel te leef.

Opmerkings