Plasings

Ds. Jan - VERLOF

Ds Jan gaan met 'n welverdiende vakansie van hierdie week tot 15 Julie. Die hele gesin gaan op vakansie Oos-Kaap toe. Hy gaan sy swaer in Aliwal-Noord gemeente bevestig en dan by die familie in Molteno kuier. Ons wens hulle 'n heerlike gesinsverkwikking toe en dat die Here hulle veilig sal hou. Dr. Kobus Hattingh sal vanaf 25 Junie met pastorale sorg instaan vir ds. Jan. Die predikers wat Outeniqualand in hierdie tyd sal bedien is: 19 Julie: ds. Pieter Louw; 26 Junie: ds. Basie Fourie; 3 Julie: ds. Ferdie Gouws; 10 Julie: ds. Almo Zietsman.

OUTENIQUALAND GAAN KONSERT HOU! (2 SEPTEMBER 2022)

Dit gaan 'n heerlike Sop, Sjerrie en Konsert aand wees! Hierdie keer wil ons soveel moontlik talent vanuit ons gemeente en omgewing is betrek. Die konsert sal bestaan uit 'n klomp kort items van 1 minuut tot nie meer as 15 minute. Amper soos destyds se landsdienskampe of skoolverlaters- kampe se konserte. Ons wil bybelstudiegroepe, stoep- groepe, braai-groepe, vriende-groepe, straat-groepe, belange-groepe, stap-groepe, afval-groepe, gesinne of enkel persone uitnooi om deel te neem aan ons konsert. Dit kan in die vorm van 'n komiese skets, gedig, musiek-item, lip-sinc item, kort stoep-kuier item of enige ander tipe item waaraan ons kreatiewe Outenqiualanders kan dink, wees. Kom meld so gou moontlik aan by Merinda by die kerkkantoor of kontak haar.

2022-06-19 - 2022-06-25 - ONS BID SAAM VIR...

Die Instituut vir blindes (Deuroffer): Bid vir mense wat nie oor hierdie sintuig beskik nie. Bid vir hulle finansiële en geestelike ondersteuning. Reën in ons streek en ook in die Oos-Kaap. Vader ons bid dat U in U wysheid en groot genade vir ons sal seën met reën wat ons hierdie tyd van die jaar so nodig het. Die Jeug (Jeugmaand): Ons kinders en kleinkinders het U leiding nodig. Rus hulle asseblief toe met insig, om die uitdagings van die tyd met geloof in U alleen te oorkom. Ons land se politieke leiers: Vir verdraagsaamheid en integriteit, om die land en sy probleme eerste te stel en nie politieke ambisies nie. DANKIE VIR: Gelowige vaders, wat deur hulle voorbeeld aan hulle gesinne die regte leiding gee en hulle kinders met waardigheid en respek groot gemaak het. Mede gelowiges wat ons kommer en nood raaksien en ons ondersteun. Vir U Woord, wat in al ons lewens omstandighede aan ons leiding en troos bied.

Erediens - 19 Junie 2022

 Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Ds. Pieter Louw sal die boodskap bring. Na die inrydiens bedien ons heerlike koffie onder die skadunet. Die eredienste vir Junie en Julie sien soos volg daaruit: 19 Junie: KERKDIENS om 09:30 26 Junie: INRYDIENS om 09:30 3 Julie KERKDIENS om 09:30 10 Julie: INRYDIENS om 09:30 17 Julie: KERKDIENS om 09:30 24 Julie: INRYDIENS om 09:30 31 Julie KERKDIENS om 09:30 COVID en OUTENIQUALAND Daar is heelwat lidmate wat op die oomblik COVID het. Die kerkraad het met sy afgelope vergadering gesprek gevoer oor die huidige COVID maatreëls en oor die toepassing daarvan binne ons kerkgebou en sosiale interaksie. Die Kerkraad wil graag die volgende met die gemeente deel. Ons is steeds wetlik verplig om by die COVID maatreëls wat binne geboue geld, te hou. Dit sluit in dat geboue tot 50% van hulle kapasiteit gevul mag word asook die dra van maskers. Die Kerkraad doen 'n beroep op lidmate om hulle eie en ander se gesondheid in ag te neem e

OUTENIQUALAND SE WINTERBASAAR

Sedert die uitbreek van die COVID -pandemie, het ons nog nie weer ‘n lekker Winter Vleisbasaar gehou nie. Die leierskap van die gemeente het nog nie ‘n finale besluit geneem oor hoe ons in die toekoms gaan maak met die Winterbasaar nie. Op voetspoor van die afgelope 2 jaar, gaan ons weer volstaan by bydraes in die vorm van kontant of lewende hawe. Ons het R280 000 begroot as basaarinkomste. Ons vertrou dat die Here, so os die afgelope 2 jaar, op sy unieke manier sal voorsien om hierdie inkomste te kan in. Ons gebruik nie meer Dienswerkers om met die Basaarlyste rond te beweeg nie. Ons stuur die basaarlyste elektronies uit. Let daarop dat ons slegs kontant (al die verskillende opsies verskyn in die basaarlys) en lewende hawe kan ontvang as bydraes omdat daar nie basaartafels met eetgoed ens gaan w ees nie. Indien jy probleme het om dit af te laai, maak gerus by die kerkkantoor ‘n draai om ‘n gedrukte w eergaw e te bekom. Indien jy ‘n elektroniese oorbetaling maak, merk asb. die betaling

AANLYN FONDSINSAMELING VEILING

Badisa Fondswerwings-komitee wil hierdie projek vir fondsinsameling hou en vra asseblief een en almal se ondersteuning in die verband. BADISA is 'n geregistreerde NPO 011-891 en die kantore is in Victoriastraat 60, George. BADISA is 'n openbare welsyns organisasie en is toegewyd tot die sosiale ontwikkeling deur gemeenskap gebasseerde programme in die Wes-Kaap. Ons dek 'n breë spektrum van sosiale dienste met die fokus op Kinder- en Gesinsorg. Ons is op soek na enige items wat opgeveil kan word om fondse te genereer. 'n Geskenkbewys vir verblyf, tweedehandse meubels of enige bruikbare items wat geskenk kan word sal hoog op prys gestel word. Items kan afgelaai word by BADISA se kantore te 60 Victoriastraat, George gedurende kantoorure of u kan Janine Preto rius kontak by 083 244 3228 om die items af te haal of u kan die gekenkbewyse epos na ninabrandt.pretorius1@gmail.com Die veiling word aanlyn aangebied vanaf 24 Junie tot 1 Julie 2022. Alle items moet ons asseblief nie

2022-06-12 - 2022-06-18 - ONS BID SAAM VIR...

Die jeug (Biddag vir jeug en Jeugmaand): Ons bid vir ons studente wat onder politieke druk verkeer na insidente op kampusse. Vader, tog is daar steeds gebedsgroepe en bybelstudiegroepe op kampusse en koshuise waar U wil gesoek word. Gee asseblief vir die studente leiding, vrede en genade. Ons taal. Vader, ons taal is ook 'n gawe uit U hand. Help ons om ons taal te koester en te bewaar. Plaaslike getuienis (Deurkollekte) Ons Diensgroep vir Getuienis speel 'n belangrike rol in ons gemeente se missie van “omgee - oorgee - aangee”. Help U ons om ons plig ten opsigte van ons getuienis raak te sien en ten volle uit te leef. DANKIE VIR: Die sakrament van die Nagmaal, waarmee ons ons geloof kon versterk 'n Gemeente waar ons U Gees en teenwoordigheid kan beleef. Die jeug se rol in ons gemeente en gemeenskap. Hulle laat ons met hoop na die toekoms kyk. Tweede kanse (prediking): Dankie Vader dat ons deur U genade tweede kanse kan kry.

Erediens - 12 Junie 2022

Ons nooi jou uit na Sondag se erediens: Weens grieperigheid by baie van ons lidmate, vind die KH-saal erediens nie Sondag plaas nie. 09:30 inrydiens by die dam agter die kerkgebou! Na die inrydiens bedien ons heerlike koffie onder die skadunet. Die eredienste vir Junie en Julie sien soos volg daaruit: 12 Junie: INRYDIENS om 09:30 19 Junie: KERKDIENS om 09:30 26 Junie: INRYDIENS om 09:30 3 Julie KERKDIENS om 09:30 10 Julie: Kobus Hattingh-saal diens om 08:00 INRYDIENS om 09:30 17 Julie: KERKDIENS om 09:30 24 Julie: INRYDIENS om 09:30 31 Julie KERKDIENS om 9:30 DEUROFFER: OUTENIQUALAND GETUIENISAKSIES Vandag se deuroffers gaan vir Outeniqualand se Diensgroep vir Getuienis. Die Voorsitter van die diensgroep is Charles Robertson. Van die projekte wat die diensgroep hanteer is: Uitdeel van bybels vir die graad 7 skoliere van Hoogekraal Laerskool, Diepkloof Laerskool en Laerskool Van der Hoven. Ondersteuning van plaaslike sendingwerk onder die gemeenskap (Pastoor Leon, Pastoor Jonathan, Prof

PINKSTER: BYBELS VIR BYBELGENOOTSKAP

Tydens Pinkster is daar geleentheid gegee om Bybels van die Bybelgenootskap te borg @ R99 per Bybel. Outeniqualand het R26 085 ingesamel wat beteken dat ons 263 Bybels kon borg. Baie dankie vir elkeen wat gehelp het om dit moontlik te maak. Ons weet dat die Here hierdie Bybels sal gebruik om die Goeie Nuus wyd en syd te versprei.

PINKSTER 2022 - Baie dankie!

Baie dankie aan al die dames wat gesorg het vir die heerlike sop en broodjies elke aand. Dankie ook aan die mans en dames wat elke aand na die tyd opgeruim en skottelgoed gewas het. Ja, Outeniqualand het oulike manne wat ook kan skottelgoed was! Baie dankie aan die Musiekbediening wat elke aand gesorg het vir ons lofprysing en aanbidding. Ons weet dat dit baie opoffering en oefening gekos het om ons so gemaklik te kon begelei. Ons waardeer julle.