Plasings

JAARVERGADERING: BADISA – GEORGE

JAARVERGADERING: BADISA – GEORGE (geregistreede Kinderbeskerming organisasie en Barmhartigheidsarm van die NG kerk (Wes en Suid-Kaap) en VG Kerk (Kaapland) U word hartlik uitgenooi na 'n terugblik oor 2021-2022 se gebeure by Badisa – George. Datum: 6 September 2022 Tyd: 11h00 Plek: Jeuglokaal Bergsig Gemeente, 4de Straat, George Oos R.S.V.P: Voor 29 Augustus 2022 by Fanie Jordaan - 044 874 5013 / adminbadisag@telkomsa.net

2022-08-14 - 2022-08-20 - ONS BID SAAM VIR...

Ons gemeente se reis van 40 dae: Ons bid vir seën op hierdie reis maar ook dat ons toegerus sal word as gesante in God se koninkryk. Die uitreik na die Degnos Boesmansending . Bewaar U asseblief die gemeentelede op hierdie reis en maak hulle ontvanklik vir U stem maar maak ook die Boesmans ontvanklik vir die besoek. 1 Tim. 2: 1-2 “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. DANKIE: U seën wat ons daagliks onverdiend uit U Vaderhand ontvang. 'n Gemeente waar ons die gemeenskap van gelowiges op so ‘n besondere wyse kan ervaar.

Erediens - 14 Augustus 2022

Prent
  Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Dit is die wegspring van ons 40 dae reis. Ons tema is: Hoekom kruip jy weg Gideon? Ons teks kom uit Rigters 6. Daar gaan gratis pannekoek na die diens in die kerksaal beskikbaar wees, soveel dat ons ook na die diens kan gaan uitdeel by ons bure. Die Pannekoekman bak weer op sy plate 48 pannekoeke op een slag. Moenie dit mis nie of dat die weer jou Sondag afsit nie. Die skoot gaan klap en dan spring ons almal weg op hierdie reis van 40 dae. Ons bedien ook heerlike koffie/tee in die kerksaal. GERRIE EN ARLENE COETZEE Die deuroffer gaan vir Gerrie en Arlene Coetzee van die Suid-Afrikaanse Aksie vir Wêreldevangelisasie (SAAWE). Hulle is ‘n sendelingpaar wat deur NG Gemeente George-Bergsig uitgestuur is en deur die gemeentes van George Ring asook individue finansieel ondersteun word. Hulle is aanvanklik uitgestuur vir Sending Portugal. Na baie jare se vrugbare werk is hierdie sending-projek deur o.a. die regering in die wiele ge

OUTENIQUALAND GAAN KONSERT HOU! (2 SEPTEMBER 2022)

Dit gaan 'n heerlike LENTE-konsert wees met sop en sjerrie! Baie dankie vir almal wat kom aanmeld het vir die konsert. Daar word nou flink geoefen aan die konsert. Dit beloof om baie vermaaklik en interessant te wees. En soos almal weet is Outeniqualand se dames alom bekend vir hulle lekker sop en vetkoek/broodjies. Hou gerus hierdie spasie dop vir verdere reëlings.

GASVRYHEID

Die Gasvryheidsdames kom Woensdag 10 Augustus om 16:00 bymekaar by die kerk. As jou passie of gawes ook by Gasvryheid lê, kom sluit gerus by ons aan. Ons belowe jy kan net soveel of so min doen soos wat vir jou gemaklik is. Ons sal nooit van jou verwag om iets te doen waarmee jy nie gemaklik is nie. Ons wil ook spesifiek vir blok D (wat hierdie kwartaal aan diens is) se dames uitnooi. Dit is wyke 5, 6, 7 en 8.

MUSSE-PROJEK

Prent
Baie dankie vir elke vrou (en man) wat gehelp het met die projek. Daar was 'n ongelooflike deelname en entoesiasme! Daar was genoeg serpe en musse om vir elke kind by Diepkloof Kleuterskool 'n mus en 'n serp te kon gee. Die dames van die wyk 5 bybelstudie wat hierdie projek geloods het. Baie dankie aan elke persoon in Outeniqualand wat saamgewerk sodat al 64 kindertjies 'n warm serp en mus vir die winter kon kry! (met nog ekstra vir volgende jaar)

Seën vir Vrouemaand

Prent
 

2022-08-07 - 2022-08-13 - ONS BID SAAM VIR...

Degnos (Boesmans): Ons bid dat U hulle wat met die geestelike opheffing van die groepie mense, met wie ons gemeente ook 'n besondere band het, sal toerus vir die besondere taak dat ons as gemeente hulle finansieël sal ondersteun. (Deuroffer) Ons 40 Dae-reis. Dat ons gemeente sal inskakel in hierdie reis en dat dit ons nader aan U en mekaar sal bring. Ons pragtige land. Misdaar gepaard met ongekende wreedheid is besig om ons bevolking tot stilstand te ruk. Vader ons kan maar net op U vertrou om die misdadigers se harte aan te raak en dat U, U kinders teen die wreedheid sal beskerm. DANKIE: Dat U ons as gelowiges toerus om U volkome te vertrou en te volg. 2 Tim. 3:17 “...sodat die wat in die diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” Die Vroue in ons lewens; Die Ma's, dogters, klein- dogters en skoondogters. Vader help ons om hulle met liefde, deernis en respek te behandel. (Vroue-maand) Ons is bly en opgewonde saam met Johan en Poenie Lange

Gedenkdiens - Jan Bredenkamp

Prent
 

Erediens - 07 Augustus 2022

Prent
  Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. 'n Klompie lidmate onder leiding van Barry Robertson vertrek Saterdag 13 Augustus na DEGNOS, die bediening onder die Boesmans in Noord-Namibië. Ons stuur Sondag met die gebede en seën van Outeniqualand-gemeente, die klompie lidmate uit as ons gestuurdes na DEGNOS. Ons bedien na die tyd koffie/tee by die voordeur van die kerk. DEUROFFER: DEGNOS (BOESMANS) Aangeheg is die Degnos Nuusbrief. Onder andere kan jy lees oor: hulle Fokus areas vir 2022 'n interessante kaart van hulle bedieningsareas die 170 studente wat hulle oplei gemeentes wat hulle besig is om te ontwikkel waarvoor jy vir hulle kan bid Doen gerus die moeite en lees dit, daar is baie interessante inligting. Andries Gous | +264813612480 | gousandries74@gmail.com | Kantoor ngtsumke@iway.na DEGNOS UITREIK 'n Klompie van ons lidmate gaan DEGNOS, die bediening onder die Boesmans, in Namibië besoek en vertrek Saterdag 13 Augustus. Indien daar lidmate is wat