Plasings

Erediens - 23 Junie 2024

Ons nooi jou uit na Sondag 23 Junie se erediens om 09:30 in die kerkgebou. Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na Sondag 30 Junie se erediens om 09:30 in die kerk. DEUROFFER: DIEPKLOOF KLEUTERSKOOL Soos meeste van u bewus is, is Diepkloof Kleuterskool in 2002 gestig deur lede van die gemeente om veral die kinders op die plase die geleentheid te gee om die Vroeë Kinderontwikkeling programme te ondergaan en skoolgereed te kry eerder as om alleen op die plaas te sit terwyl hul ouers werk. Tans het ons 65 kinders tussen die ouderdom van 3 tot 6 jaar oud wat deur 4 gekwalifiseerde opvoeders opgelei word om voorbereid te wees vir hul formele skoolloopbaan en hul so die beste kans te gee om te ontwikkel in goedaangepaste volwassenes wat eendag hul plek in die lewe sal kan vol staan. Ons leerders kom omtrent om die helfte van die plase en Hoogekraal gebied af. Hulle word daagliks gratis vervoer met die skool se Kia bakkies, wat deur

Biddag - Jeug en Kategese

Prent
 

Gebed vir Vadersdag

Prent
 

Gebedslys vir Suid-Afrika

Bid vir vrede en eenheid tydens die laaste onderhandelinge voor die sitting van die Parlement. Bid dat wet en orde in elke provinsie sal heers, sonder geweld of wetteloosheid. Bid vir die nodige voorbereidings en ordelike verloop van die eerste sitting van die 7de Parlement. Bid vir wysheid en goddelike leiding vir die verkiesing van die President, Speaker en Adjunk-Speaker. Bid en verklaar God se heerskappy en voorsiening oor Suid-Afrika! Hoofregter Raymond Zondo het bepaal dat die eerste sitting van die pasverkose parlement op Vrydag 14 Junie sal plaasvind. Tydens die eerste sitting van die 7de demokratiese administrasie sal die verkiesing van die President, Speaker en Adjunk-speaker plaasvind. Ons vra dat jy saam met die res van Suid-Afrika sal bid vir hierdie prosesse. (Die inspirasie kom van Jericho Walls International. Dit is vertaal en verkort.)

16-06-2024 - 22-06-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Outeniqualand se eie Diensgroep vir Getuienis: (Deuroffer) Vader ons bid vir die werk wat hierdie Diensgroep doen, binne ons gemeente, Friemersheim maar ook so vêr as Namibië. Mag hierdie werk geseën wees en die nodige finansiële ondersteuning kry. Biddag vir Jeug en Kategese (Vonkies): Ons bid op hierdie dag vir ons jeug wat soveel uitdagings te bowe moet kom maar ook vir die leiding wat hulle van ons Vonkleiers ontvang. Vadersdag Ons bid vir die vaders in ons gemeente. Rus U hulle toe vir hulle groot verantwoordelikheid om hulle gesinne met liefde, geduld en deernis te versorg en na Jesus te lei. Armes en haweloses: In die koue winter waar die mense baie moet ontbeer. Ons bid dat ons wat het, die nood sal raaksien en 'n helpende hand sal uitsteek. DANKIE: Vir vaders wat hulle doopbelofte nakom en die geestelike leiers in die gesinne is. Vir almal wat ingetree het vir die kerkraadsvergadering. Dat U steeds in beheer van ons land is te midde van negatiewe wetgewing, misdaad, moord,

Erediens - 16 Junie 2024

Ons nooi jou uit na Sondag 16 Junie se erediens om 09:30 in die kerkgebou. Sondag se tema is: MISLUKKINGS: Hoe om mislukkings te hanteer? Dit is Sondag Vadersdag asook Biddag vir Jeug en Kategese. Daar is geen Vonkies in die vakansie nie. Ons wens al ons leerders en onderwysers 'n heerlike rustyd toe! Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na Sondag 23 Junie se erediens om 09:30 in die kerk. Daar is geen Vonkies in die skoolvakansie nie. DEUROFFER: ONS EIE DIENSGROEP VIR GETUIENIS Outeniqualand se Diensgroep vir Getuienis-aksies staan onder leiding van Charles Robertson. Die span bestaan uit Ds Jan, Almero de Lange, Barry Robertson, Christo en Carin Coetzee, Christo Kruger, dr. Kobus Hattingh, Henk Vosloo, Chris Oosthuizen, Johan Deysel, Kobus Faasen, Nikki Visagie, Schalk Boshoff en Merinda Duvenage. Hierdie diensgroep is verantwoordelik vir die uitdra van die Woord van Sinksabrug tot in Namibië en saam met die Diensgroep

KOMBERS-PROJEK

Prent
 

Grootbrak Leeskring - 12 Junie 2024

Prent
 

Blikkies vir Terapie

Prent
  Ons wil vra dat lidmate die blikkies direk by BADISA in George gaan aflaai. Laai sommer jou vriende en bure se blikkies ook op. Dit is 'n wonderlike projek waarmee mens ‘n groot verskil kan maak in 'n kind se lewe.

WÊRELD OSEANEDAG

Prent
  Wat is nou lekkerder as om deur 'n brander te duik, op die see in jou kajak te roei of sommer net langs die see te gaan stap? Op Saterdag 8 Junie vier ons Wêreld Oseanedag met die tema Awaken New Depths. Oseane beslaan meer as 70% van ons planeet en is ’n onontbeerlike lewensbron wat die voortbestaan van ons as mense asook dié van elke ander organisme op aarde ondersteun. Oseane produseer ten minste 50% van ons planeet se suurstof en is die tuiste van die meeste van die aarde se biodiversiteit. Dit is ook die hoofbron van proteïene vir meer as 'n miljard mense regoor die wêreld. Oseane voed die wêreldekonomie met 'n geskatte 40 miljoen mense wat teen 2030 in diens van oseaan-gebaseerde nywerhede sal wees. Laat ons as navolgers van Christus ons deel bydra om respek aan ons oseane te betoon.