Plasings

2022-09-25 - 2022-10-01 - ONS BID SAAM VIR...

Sinodale Jeugwerk (Deuroffer): Vader ons bely dat ons nie genoeg vir ons jeug doen nie. Ons leef in 'n tyd waar hulle ons leiding en ondersteuning baie nodig het. Help U ons om ons verantwoordelikheid teenoor hulle na te kom. Die kragkrisis in ons land. Gee U asseblief die insig aan bestuurders en leiers om hierdie ernstige probleem op te los. Ons vertrou op U om uitkoms. Die 40-dae reis wat die afgelope week voltooi is. Ons het U teenwoordigheid op hierdie reis aangevoel. Seën hulle wat met die reis voortgaan. Dankie dat ons deur die reis nader aan U en aan mekaar gekom het. DANKIE: Dat ons deur die reis geleer het wat ons roeping is. Vir die reën in ons streek. Dat ons, ons aan U sorg kan oorlaat. Ps 37:5 “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom, Hy sal sorg”.

DANKBAARHEIDSOFFERS – OKTOBER 2022

Oktobermaand is elke jaar ‘n besondere maand vir ons gemeente. Dit is die maand waarin ons lidmate die geleentheid kry om op 'n spesiale manier, bo en behalwe hulle maandelikse dankoffers, hulle dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader te betoon vir al die goedheid, guns en genade wat ons onverdiend uit Sy vaderhand ontvang. Oktobermaand vanjaar is vir 'n ander rede ook besonder vir ons. Ons is nog steeds bewus van Covid 19 en die geweldige negatiewe gevolge wat dit vir ons land op sosio-ekonomiese terrein gehad het en nog vir baie lank gaan hê. Ook vir ons as individue. Maar baie mense getuig dat hulle in hierdie moeilike tyd ook positiewe ervarings gehad het. Een daarvan is dat hulle met meer tyd tot hulle beskikking rustig hulle lewe in oënskou kon neem. In die proses het hulle opnuut tot die besef gekom dat, ten spyte van Covid 19, hulle nog soveel stof tot dankbaarheid het. Dit gee 'n ander, selfs dieper, betekenis aan ons dankbaarheidsoffers vanjaar. Dit is vir ons bela

Erediens - 25 September 2022

Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Ons sluit hierdie week ons 40 dae reis af met die tema: Samuel, Aspoestertjie en Dawid! Ons teks kom uit 1 Sam 3. Na die erediens drink ons almal lekker saam koffie en geniet 'n 40-dae cupcake. DEUROFFER: SINODALE JEUGWERK Die Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland fokus op die ondersteuning, toerusting en navorsing van Jeugwerk wat deur gemeentes gedoen word, onder andere: ➢ Kategese ondersteuning ➢ Familiebediening hulpmiddels ➢ #imagine feesnaweek (#imagine local in 2022) ➢ Navorsing oor Jong Volwasse bediening ➢ Kinderbediening ondersteuning Volg ons by www.dinkjeug.co.za of kontak jeug@kaapkerk.co.za KINDERBEDIENING * KIX is gebore uit die voormalige Kinderkrans * Die KIX kurrikulum is gratis * Dit word landswyd gebruik in skole, nasorge, kerke en gemeenskappe * Volledige 5 jaar program * Nuwe voorskoolse material www.kixkinders.co.za DINKJEUG FAMILIE APP Daaglikse podcast met huisgeloof oordenkings waar fami

SOKKER TOERNOOI VIR PLAASSKOLE

OUTENIQUALAND se Diensgroep vir Getuienis het op Saterdag 10 September 2022 'n six a side junior world cup sokkertoernooi aangebied op Laerskool Van der Hoven se velde. Ses plaasskole het deelgeneem. DIT WAS 'N GROOT SUKSES. Baie dankie vir almal wat hulp aangebied het en so bygedra het tot die sukses van die toernooi!

VONKIES 2023

Ons benodig mense om te help by die Vonkies in 2023. Omdat die Vonkies so toegeneem het gaan die klasse volgende jaar verdeel word in: Voorskool tot Graad 3 Graad 4 tot Graad 6 Graad 7 tot Graad 10 Indien jy wil help by een van hierdie groepe, kontak asb. vir Annemi.

2022-09-18 - 2022-09-24 - ONS BID SAAM VIR...

Werk in ons harte sodat ons, saam met U, ons roeping en passie kan ontdek. Help elke Outeniqualander om met vertroue aan te meld. Beskerm ons mense en ons land teen enige planne van die bose. Here ons bid vir die beïndiging van die oorlog en vir vrede. DANKIE: Dat U ons genade gee om elke dag nuut te kan begin. Mede-gelowiges saam met wie ons ons geloofsreis kan aflê. Vir gebed wat U verhoor!

Erediens - 18 September 2022

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Ons gaan die 6de week van ons 40 dae reis binne met die tema: Aanhouer wen! Ons teks kom uit Matthéüs 24. Na die erediens drink ons almal lekker saam koffie. DEUROFFER: STUDENTEBEARBEIDING (Sinodaal)

Praktiese werkswinkel oor evangelisasie (Suid-Kaap)

Prent
 

Stap & Braai - 24 September 2022

Prent