Plasings

MIGHTY MEN MOSSELBAAI

Prent
Hierdie jaar is Mighty Men binne die bereik van ons Outeniqualand manne. Dit vind plaas van Vrydag 15 Desember om 6nm tot Sondag 17 Desember op die plaas Bartelsfontein. Die 15de en 16de is slegs vir mans maar gesinne word hartlik uitgenooi om Sondag 17 Desember by hulle aan te sluit. Kampplek is beskikbaar teen 'n minimale koste en besprekings kan op die webwerf gedoen word. Kontak vir Lukas by lukas@degoedeuniverse.co.za  

03-12-2023 - 09-12-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Bediening aan die Jode (Deuroffer): In 'n tyd waar daar baie spanning en emosie rondom U Volk is, bid ons vir hulle bekering en die geestelike bediening onder die Jode. Die Polisie, Buurtwag, Plaaswag en almal wat misdaad probeer bekamp en wie se lewens op die spel is in die uitvoering van hulle plig. Beskerm U hulle wat eerbaar is en hulle plig doen. Politieke invloed van alliansie in aanloop tot die verkiesing van volgende jaar: Ons bid dat daar ter wille van ons land, politieke verskille opsy geskuif word en dat kiesers wat dieselfde geloofsoortuigings het sal saam staan en os land op 'n nuwe koers sal stuur. Haweloses in George en ander stede: Vader raak U hierdie mense met U liefde aan. Dankie vir 'n gemeente wat omgee en wat na hulle kon uitreik. DANKIE: Vir die Koor en Vonk maatjies wat met hulle deelname aan ons Kerssangdiens ons nader aan U kon bring. Vir 'n Kerkraad, Predikant en amptenare wat sorg dat ons Gemeente geestelik versorg word. Vir Advent tyd: In hi

Erediens - 03 Desember 2023

Prent
Jy word hartlik uitgenooi na Sondag se erediens om 09:30 in die Kerk. Kom kuier saam in die kerksaal na die diens met 'n lekker koppie koffie. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na ons eredienste om 08:00 in die Kobus Hattinghsaal en 09:30 in die Kerkgebou. Kom drink lekker koffie/tee in die saal na die erediens in die kerk. DEUROFFER: BEDIENING AAN DIE JODE Bid asseblief vir Me Jeanie de Wet wat na Jode uitreik met die Evangelie, asook vir die Messiaans-Joodse gemeenskap Beit Ariel in Kaapstad. Messiaanse Jode glo dat Jesus die Messias en Here is. Hulle is Christen-Jode. Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit vanuit die perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer kom. Bid ook vir hulle uitreik na Joodse Christene wat nie lidmate van Beit Ariel is nie en na Jode wat nie glo dat Jesus die Messias is nie.

Eredienste en Vakansieprogram - Desember 2023

Prent
Liewe vriende! Jy het seker gewonder wat het van Glentana en omgewing oorgebly na die storms van vroeër in die jaar? Hier en daar het skade gekom, maar die mense en unieke vakansie atmosfeer is steeds hier (en lewendig ). Die Suid-Kaap het hulle vere reg geskud vir jou koms! Ons glo dat jy ‘n ruskans verdien. Daarom is dit vir ons 'n voorreg om jou as vakansieganger in Outeniqualand te verwelkom. Ons het al geleer om jou in ons geestelike familie te verwelkom. Soos altyd probeer ons om aan jou 'n geestelike tuiste vir die vakansietyd te bied. Ons bring graag die volgende onder jou aandag: Daar word elke Sondag 'n erediens in die Kobus Hattingh-saal te Glentana aangebied. Ons het genoeg plek binne en buite die saal. Ons hou ook 'n Geloftediens, Carols by candlelight en vyf Kersdienste. Ons is bevoorreg om 'n stranddiensspan van Moreletapark-gemeente te ontvang wat in die Suid-Kaap kom bedien. Loer onderaan na hulle program en neem jou kinders na al die wonderlike akt

Outeniqualand se Somerbasaar verwelkom jou!

Prent
 

'N SENT VIR 'N STUDENT

Melani Fourie bak in haar vakansietyd die onderstaande gebak vir 'n inkomste: Soetkoekies Wortel cupcakes Vanilla cupcakes Melktertjies Brownies Sjokolade cupcakes Suurlemoen koekies Lemon meringue tertjies Peppermint crisp tertjies Piesang muffins Skakel haar vir bestellings.

GEORGE NIGHT SHELTER

Ons besoek die Nagskuiling op Donderdag 30 November om 18:00. Ons gaan ongeveer 130 inwoners bedien (met die kos wat die Nagskuiling self maak). Ons het ook bydraes van lidmate ontvang sodat ons 'n donasie aan die skuiling kan maak vir die aandete. Skakel met Merinda by die kerkkantoor indien jy wil saamgaan. Ons sal later die reisreëlings deurgee.

KERSFEES-PROJEK

Baie dankie aan elkeen wat 'n sak of sakke gevat en gaan volmaak het vir 'n kind vir hierdie kersfees. Die sakke moet asb. terug wees teen die einde van November. Vir meer inligting kan jy vir Petru kontak.

26-11-2023 - 02-12-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Môreson Kinderhuis (Deuroffer): Ons bid vir die kinders se geestelike welsyn en ook finansiële voorsiening, maar ook vir die versorgers vir krag en volharding. Misdaad statistiek: Vader ons bid dat misdadigers en moordenaars nie ons lewensvreugde van ons sal wegneem nie en dat U die misdadigers se harte sal aanraak met U liefde. Jubeljaar: Seën U asseblief Natasha Joubert en Michael Lindt met hulle sang bediening. Dankie dat ons saam met hulle kon jubel. Ps. 95:1 “Kom laat ons jubel tot eer van die Here, sing tot eer van die Here, almal op aarde!” Advent: Hierdie is 'n spesiale tyd op die Kerk se kalender, waar ons biddend die geboorte van Jesus en Sy Wederkoms nader. Dankie dat ons die tyd saam met medegelowiges dwars oor die wêreld kan herdenk. DANKIE: Vir die rol van musiek en sang in ons geestelike lewe. Vir lidmate wat gewillig is om as sameroepers van stalletjies by die somerbasaar op te tree en hulle wat gewilig is om te help. Mag die Here ons basaar seën. Dat God geduld met