Plasings

Eredienste - 14 April 2024

Ons nooi jou uit na Sondag 14 April se eredienste: 08:00 by die Kobus Hattingh-saal 09:30 in die Kerk by Sinksabrug Ons tweede kwartaal se tema is: Is ek 'n gestuurde binne my werksplek en waar ek ontspan? Hierdie kwartaal se preekreeks fokus op die werksplek en hierdie Sondag se tema is: INTEGRITEIT: Om die regte ding te doen! Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. Ons vra voorbidding vir die Ring van George se sitting wat plaasvind op Sondag 14 April vanaf 15:00 by die NG Kerk Blanco. Charles Robertson is afgevaardig om saam met ds Jan die Ringsitting by te woon. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na die PAASSANGDIENS volgende Sondag om 09:30 in die kerk. HIERDIE WEEK Ds. Jan is Maandag by die Predikante byeenkoms saam met die Wes-Kaap se Moderamen by Blanco gemeente. DEUROFFER: GEMEENTE BEDIENING Outeniqualand se Diensgroep vir Gemeentebediening staan onder leiding van Jaap van der Westhuizen. Die span bestaan uit Adam du Plessis, AnnemiBarnard, Ben Klinc

07-04-2024 - 13-04-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Badisa (Deuroffer): Die organisasie verskaf welsyns en sosialedienste aan minder bevoorregte persone in die samelewing en benodig finansiële ondersteuning. Skole wat die week heropen het: Dit is 'n nuwe kwartaal met nuwe uitdagings waar leerders en onderwysers U nodig sal hê. Wees U asseblief daar vir hulle. Verkiesing: Die stryd om stemme duur voort. Selfs kerkbyeenkomste word deur politieke leiers gebruik vir stemwerwing. Ons bid dat Kerkbyeenkomste nie misbruik sal word nie maar U Heiligheid gerespekteer sal word. Paastyd: Vader, U het die kerk geseën met 'n besondere tyd in ons kerkjaar. Dankie dat ons U teenwoordigheid kon ervaar en dat U ons toerus om die ewige lewe te beêrwe. Bid asseblief vir die Ringsitting wat sal plaasvind op Sondag 14 April by Blanco Gemeente. Bid vir ds. Jan en Charles Robertson wat Outeniqualand daar sal verteenwoordig. DANKIE: Dat U my by die naam roep en ek U kind kan wees. Dat U ds. Jan die afgelope week op 'n besondere wyse in ons gemeente

Erediens - 07 April 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag 7 April se erediens om 09:30 in die kerk. Ons tweede kwartaal se tema is: Is ek 'n gestuurde binne my werksplek en waar ek ontspan? Hierdie kwartaal se preekreeks fokus op die werksplek en ons skop Sondag af met die tema: My werksplek: werk of roeping? Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. Welkom ook aan die VONKE. Hoop julle is lekker uitgerus en sterkte met die 2de kwartaal! VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na volgende Sondag se 2 eredienste: 08:00 in die Kobus Hattinghsaal 09:30 in die Kerk HIERDIE WEEK Die kerkkantoor sal Woensdag 10 April vanaf 14:00 gesluit wees. Kantoortyd is Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 – 13:30 asook Woensdagmiddag vanaf 14:00 – 16:30. Die kantoor is ook oop op 'n Sondag vanaf 08:30 – 11:00. DEUROFFER: BADISA (Sinodaal) Badisa is die welsynsorganisasie van die NG Kerk in SA (Wes-Kaapland) en die VG Kerk (Kaapland) wat professionele maatskaplike dienste lewer aan mense in nood, ongeag hul ras, gesla

IN 2025 IS OUTENIQUALAND 75 JAAR OUD!

Ons oorweeg om 'n Feesboek uit te bring vir hierdie geleentheid. Ons is op soek na 'n Redakteur en ook spanlede vir hierdie projek. As dit een van jou talente is en jy stel belang om te help, kontak Merinda of ds. Jan.

31-03-2024 - 06-04-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Jan Kriel Instituut (Deuroffer): Hierdie instansie het vir baie jare leerders met spesiale onderwys behoeftes versorg. Help U ons om ons plig teenoor hulle na te kom, maar dat ons ook vir die leerders, opvoeders, versorgers en ouers sal bid. Paassondag: Hierdie is 'n besondere dag op ons kerkkalender. Vader maak U ons vandag bewus van U lyding, sterwe en opstanding. Dit was vir ons as sondaars wat U die Lydensweg gestap het. Heiligeweek: Ons as gemeente was die week in U teenwoordigheid. Ons gebed is dat ons meelewing nie net tot Lydenstyd beperk sal word nie, maar deel sal wees van ons daaglikse lewe en ons deur ons lewe ander sal inspireer om ook U volgelinge te word. Verkiesing: Alle tekens is daar dat die komende verkiesing dinge in ons land kan verander. Vader help U ons as inwoners om nie mag en heerssug ingedagte te hê nie, maar diens en opheffing. DANKIE: Vir gelowige boere se hoop, moed en positiwiteit te midde van moeilike omstandighede. Vir Jesus wat vir ons gekruisig is

Paasbyeenkomste - 31 Maart 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Paassondag se twee byeenkomste en om die oorwinning van Jesus oor die sonde en dood te vier: Vroeë oggend gebed met sonopkoms 07:00 op Glentana se strand (afhangende van die weer) Erediens om 09:30 in die kerk. Daar is geen koffie na afloop van die erediens nie. DEUROFFER: JAN KRIEL INSTITUUT (KUILSRIVIER) Jan Krielskool (sedert 1937) is die 3de oudste skool vir “kinders met spesiale onderwysbehoeftes”. Soos met die Dowes en Blindes (die eerste twee) het die NGK dit begin, ontwikkel en bestuur. Sedert 1998 (nuwe onderwyswet) is die NKG en haar lidmate se betrokkenheid beperk tot befondsing van verdienstelike kinders en projekte in die skool. Die “ekstra” dienste wat die staat en ouers nie kan gekostig of in stand hou nie, word deur gemeentes en individuele donateursvriende gedra. Dit beloop etlike miljoene per jaar, maar die resultate toon dat dit deur en deur die moeite werd is. Jan Krielskool is byvoorbeeld: Bekroon as die beste “spesiale” skool in Suid-Afrika Bek

PENDELDIENSTE

Prent
Een van ons lidmate het begin met 'n Lughawe en Dorp pendeldiens. Hy kan help so wyd as Oubaai / Heroldsbaai / Glentana / Grootbrakrivier / Wildernis / Victoriabaai. Hy sê sy diens is betroubaar, bekostigbaar, betyds en veilig. Kontak gerus vir George Botha. Ons het ook 'n lidmaat wat begin het met ’n bussie wat tussen Bloemfontein en George passasiers vervoer. Ondersteun hulle gerus.  

DIEPKLOOF KLEUTERSKOOL

DIEPKLOOF KLEUTERSKOOL het hierdie jaar 73 ingeskrewe kindertjies tussen die ouderdom van 3 en 5 jaar. Ons hoop dat ons hulle die grondslag kan gee om suksesvolle en gelukkige volwassenes te word. 'n Goeie storie is dat die nuut-aangestelde Graad R Juffrou by Hoogekraal Primêr haar skoolloopbaan onder Juffrou Noleen by Diepkloof Kleuterskool begin het! Kan ek asseblief julle hulp vra: Ons benodig storieboeke vir kleuters - meeste van dié wat ons het is al baie oud en op gelees! Ook wil ons groterige karretjies hê vir die klein seuntjies wat hulle lekker kan vashou en op die mat mee kan speel. As iemand ons daarmee kan help kan julle my kontak of dit by die Kleuterskool self afgee. Ons sal dit baie waardeer! Bernice van Rooyen

24-03-2024 - 30-03-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Publieke getuienis (Deuroffer): Hierdie instansie onder leiding van Dr. Braam Hanekom lewer getuienis onder verskillende gemeenskappe. Ons bid vir seën op hulle werk en die finansiële voorsiening. Paasvakansie: Skole het vir die Paasvakansie gesluit. Vader beskerm U asseblief hulle wat op die paaie is. Die Kerk en ons Gemeente: Paastyd is 'n belangrike tyd op die kerk kalender. Mag dit vir ons as gelowiges 'n tyd van verootmoediging en meelewing wees. Verkiesing: Vader daar is soveel berigte wat ons lees en hoor, en so min wat ons gerus stel. Help ons om in alles volkome op U te vertrou. DANKIE: Vir 'n kerk en gemeente wat in Paastyd op U fokus. Vir al U getroue dienaars wat in die tyd woorde van bemoediging en hoop spreek. Vir hulle wat hulle vir versoening en vrede beywer.

Erediens - 24 Maart 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerkgebou. Dit is Palmsondag en die begin van ons Groot Lydenstyd Meditasiedienste om 18:30 in die kerk. Die dienste sal aanhou tot Donderdag 28 Maart. Ons sluit die Groot Lydensweek af met die viering van die Nagmaal en 'n Vis- en Broodjie aand in die kerksaal direk na nagmaal. Kom drink heerlike koffie saam met ons na afloop van die erediens. DEUROFFER: PUBLIEKE GETUIENIS Die Getuienisaksie van die Sinode is besig op verskeie plekke in Afrika asook die res van die wêreld met getuienisaksies. Getuienisaksie Webwerf: http://getuienis.christians.co.za