Plasings

OUTENIQUALAND GEBEDSGROEP

Hierdie groep ontstaan in 1994 om vir 'n vreedsame verkiesing te bid. Aanvanklik vergader ons in die Kobus Hattinghsaal en verskuif later na die bidders se huise. Covid-inperkings verplig ons egter om whatsapp-groep te stig waar ons beurte maak om ons gebede te deel en vir sake wat ons na aan die hart lê te bid. Daar word vier maal per week gebid. Die begeerte is egter om ons gebede met lidmate te deel. U word dus vriendelike genooi om by ons groep aan te sluit! Stuur asseblief u naam en selfoon nommer na Merinda of bel haar by die kerkkantoor. “Het jy al so baie daaroor gebid soos jy daaroor gepraat het?”

2021-12-05 - 2021-12-11 - ONS BID SAAM VIR...

Ouers, grootouers en kinders wat die tweede Kersfees, as gevolg van inperkings nie saam sal kan vier nie. Die besluit van regerings is verantwoordelik vir groot hartseer. Wees U hulle trooster gedurende die Kerstyd. Die beëindiging van die nuwe virus. Rus U die medici en wetenskaplikes toe met kennis en verantwoordelikheid en beskerm ons en ons geliefdes teen die virus. Die mense wat hulle aan geslagsgebaseerde geweld skuldig maak. Help hulle om vrouens en kinders te respekteer en met eerbied te behandel. Werkloosheid in Suid-Afrika: Werkloosheid is die grootste drywer van armoede en verantwoordelik vir talle sosio-maatskaplike probleme. Ons bid dat ekonome en politici die erns van die probleem sal besef en saam na oplossings sal soek. Wêreldbiddag vir vigs: Ons bid saam met gelowiges in die wêreld dat mense die erns van hierdie siekte sal besef en verantwoordelik sal optree. DANKIE VIR: Die Kerssangdiens waarmee ons geestelik versterk is en voorberei is vir die geboorte van Jesus. Adv

Erediens - 6 Desember 2021

Ons nooi jou uit na Outeniqualand se erediens Sondagoggend om 09:30 in die Kerk. Daar sal hierdie Sondag geen koffie na die diens wees nie, a.g.v. die swaar reën wat voorspel word. Dr. Dawid Kuyler sal die boodskap lewer. DEUROFFER: STRANDDIENSSPAN Alhoewel ons nie 'n stranddiensspan het wat voltyds op Glentana gaan wees nie, is ons bevoorreg dat Moreletapark-gemeente 'n span stuur wat in ons area kom bedien. Hou gerus Outeniqualand se Vakansieprogram dop vir meer inligtig oor hulle aktiwiteite. Hulle gaan ook betrokke wees by die Carols by Candlelight wat op Saterdag die 18de in die Kobus Hattinghsaal aangebied word.

Advent - 2021

  Die kerklike jaar word ingelei met Advent – die vier Sondae voor Kersfees. Hierdie is ‘n tyd van afwagting . Ons wag op die koms van Christus na die wêreld. Natuurlik het Jesus reeds gekom, maar hierdie is ‘n tyd waarin ons met ‘n nuwe verwagting wag op die Here: om Hom weer in ons eie lewens raak te sien en saam te sug met die wêreld en die aarde wat Hom só nodig het. Ons vier Sy koms as die Een wat inbreek in hierdie gebroke wêreld en hoop bring!

2021-11-28 - 2021-11-04 - ONS BID SAAM VIR...

Môreson Kinderhuis (Deuroffer): Vader mag hierdie kinders nie net finansieel versorg word nie maar ook geestelik. Ons dra ook die huisouers en personeel aan U op. Die eerste Adventsondag: Advent beteken letterlik “koms”. Ons leef opnuut in die wonder van die menswording van Christus! Mag dit ook vir ons as gelowiges 'n tyd van geestelike verdieping wees. Die mense van George wat skade gely het as gevolg van die oorstromings. Dankie vir hulle wat die families bystaan en met middele ondersteun. Gelowiges om nie te oordeel nie, maar meer genade en liefde teenoor ander te betoon. (Preek van Sondag) DANKIE VIR: Milde reën en die damme wat oorloop. U genade is groot. Kinders en familie wat ons lief het en vir ons omgee. Die Kerk in hierdie wêreld en dat ons begenadig is om U getuies te wees.

Kerssangdiens - 28 November 2021

Prent
  Daar is nie 'n inrydiens op Sondag 28 November nie. UITREIK SONDAG: VGK FRIEMERSHEIM Sondag 28 November 2021 is daar 'n uitreik-Sondag na die VGK Friemersheim. Dit is moontlik, omdat ons slegs die aand 'n erediens het (Kerssangdiens by die Kobus Hattingh-saal). Friemersheim se dien is om 10:00. Ds Jan gaan die diens waarneem by Friemersheim. DEUROFFER: MÔRESON KINDERHUIS In Mei 1917 het die ACVV George 'n huishoudskool begin vir 13 arm behoeftige dogters om as huishoudsters opgelei te word. In 1920 word die huishoudskool omskep in 'n staatsgesubsidieerde Kinderhuis en teen 1930 was daar reeds 100 dogters op 'n slag versorg op verskillende persele in George. In 1976 is daar begin bou aan huise sodat die kinders binne 'n huisstelsel as 'n gesin kan funksioneer. Daar is vandag 8 huise op die perseel in George waarvan die laaste een in 1987 voltooi was. Daar is tans 100 kinders tussen die ouderdomme van 3 tot 18 jaar. Hulle bly in 8 huise waarin 12 tot 14

'n Gebed deur Natania Hendriks

Prent