Plasings

WÊRELDBIDDAG VIR MANS EN VROUE

Prent
Ons gaan vanjaar se Wêreldbiddag vir mans en vroue so bietjie anders inkleur. Loer na onderstaande prent om ons gebedsprogram vir daardie naweek te bekyk.  Ons wil jou graag uitnooi, ja selfs uitdaag, om ons gebedsbyeenkoms en 24 uur gebedsketting mee te maak. Ons het Donderdag29 Februarie 18:30 'n gebedsbyeenkoms waartydens ons gaan voorbidding doen vir verskeie sake. Ons sal later die gebedsversoeke beskikbaar stel. Vanaf 19:00 Donderdag gaan ons vir 24 ure lank bid dat die Here sy werk sal voortsit in ons persoonlike lewens en ons as 'n gemeente sal gebruik om in 'n stukkende wêreld sy gestuurdes te wees. Neem vrymoedigheid om by die kerkkantoor aan te meld of Merinda te kontak en jouself te verbind om vir 'n halfuur lank by jou huis te bid.

Minne Veldman

Prent
 

25-02-2024 - 02-03-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Verkiesing: Vader die komende verkiesing is vir ons toekoms baie belangrik. Ontferm U oor ons, help U gelowiges om saam te staan en 'n verskil te maak. Herberg Kinderhuis (Deuroffer): Ons bid vir die versorging van hierdie weeskinders; finansieël maar ook geestelik. Moordsyfers in die Wes-Kaap: Ons bid dat U mense wat geen respek vir ander se lewe of eiendom het nie tot inkeer sal bring en beskerm U assseblief U kinders. Mans en vroue biddag: Hierdie nasionale biddag raak almal van ons. Seën U asseblief elke gebed op hierdie dag. DANKIE: Vir Lydenstyd: U lewe en lyding was vir ons 'n voorbeeld, maar ook vir ons verlossing. Ons loof en prys U daarvoor. Vir gesinne wat vir mekaar omgee en vir ons as voorbeeld dien. Vir die sakrament van Nagmaal, waardeur ons geloof in U vernuwe en versterk kon word verlede Sondag.

Eredienste - 25 Februarie 2024

Prent
Ons het Sondag 2 eredienste: 09:30 in kerkgebou. Daar sal geen koffie/tee na die diens bedien word nie. 10:00 by Arendsrus. Ons tema is: Families kamp saam! Sluit by ons aan vir 'n heerlike vrugtefees na die erediens te Arendsrus. DEUROFFER: Herberg Kinderhuis Die Herberg Kinderhuis op Robertson is 'n program van BADISA. Die kinderhuis huisves 122 sorgbehoewende kinders uit die Wes-en Suid-Kaap. Kinders se ouderdom wissel van baba tot 18 jaar oud. Redes vir opname is verwaarlosing, mishandeling, molestering en geen staansmiddele. Die kinderhuis se begroting beloop R11 miljoen per jaar. Met stygende petrolpryse, kos- en kragpryse is die Kinderhuis onder groot finansiële druk vir die volgehoue versorging van ons kinders. Ons is baie afhanklik van gemeentes en individue se bydraes. Ons is die enigste BADISA KINDERHUIS vanaf Worcester tot Plettenbergbaai en bedien 'n baie groot area. Ons ontvang slegs 48% van ons begroting van die staat en die res moet ons self invorder. Dankie

Soek jy 'n bediening om by betrokke te raak?

DIENSGROEP VIR GEMEENTEBEDIENING Kom word deel van die span! Ons vergader Maandag 19 Februarie om 18:00 by die Kobus Hattinghsaal. Die Diensgroep vir Gemeentebediening fokus saam met ds. Jan op al die geestelike aktiwiteite wat die gemeente geestelik help opbou. Kom raak deel en help kreatief dink oor Outeniqualand se geestelike bediening. As jy enige vrae het, kontak vir Jaap. LEESPROJEK As jy daarvan hou om vir kinders stories voor te lees, is hierdie bediening vir jou! Onder leiding van Mariana Uys is daar 'n klompie vroue/mans wat van tyd tot tyd vir die leerlinge van Laerskool Van der Hoven stories gaan voorlees. Dit word gedoen om by hulle 'n liefde vir boeke te kweek en is deel van ‘n groter program om hulle aan te moedig om self te begin lees. Kontak gerus vir Mariana Uys as jy wil deel word van hierdie bediening of as jy kinderboeke, in goeie toestand, het wat jy vir hierdie projek wil skenk. PELGRIMS VAN HOOP 3 Jaar gelede is daar begin met die PELGRIMSTOG VAN HOOP tu

APPRENTICE RESTAURANT

Prent
 

18-02-2024 - 24-02-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Lydenstyd (Lent): Die tyd waar ons die leer, lewe en lyding van Jesus herdenk. Help U ons om in dié tyd nader aan U te kom. Gemeente ondersteuning (Deuroffer) Vader daar is gemeentes wat finansieel swaar kry. Help U ons om ook ons plig teenoor hulle na te kom. Gemeentenaweek: Ons bid dat U seën op hierdie naweek sal rus en dat dit vir hulle wat dit bywoon ook 'n geestelike belewenis sal wees. Verkiesing: Vader daar is partye se verklarings wat nie van liefde en versoening getuig nie en daarop gemik is om verdeeldheid en onmin te saai. Help U ons as gelowiges om die verkiesing met geloof, gebed en hoop te benader. DANKIE: Vir Nagmaal: Hierdie is ook 'n Dankbaarheidsmaal waar ons deur die gebruik van die Sakramente aan U ons liefde en dankbaarheid betoon. Dat ons as families ons drome om U kan bou. Vir U Woord: Ps 1:1-2 "Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie..., maar wat in die Woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink.&quo

Lydenstyd begin amptelik met Aswoensdag (14 Februarie 2024)

“Lydenstyd is nadinktyd! Dit is ‘n tyd van afskaal, opoffer, stilword, stadiger beweeg, dieper asemhaal, dieper kyk, fyner luister, intenser voel, proe en ruik... en om toe te laat om deur die oomblik beweeg te word – deur wat beleef, gehoor, geruik, geproe en gevoel word. Dieper in die oomblik in, deur die mooi en die aangename – selfs tot in die donker onaangename – en daar vir God te soek en daar saam met God te wees – waar Jesus is.”

Nagmaal - 18 Februarie 2024

Prent
Kom sluit by ons aan vir NAGMAAL om 09:30 in die Kerk. Hierdie Sondag se tema is: Families maak tyd vir mekaar! Daar is vandag geen koffie na die erediens nie, maar ons nooi jou uit na die Gemeente se Nagmaalsete na die erediens in die Kobus Hattingshaal. Ons gaan heerlik kuier en saam braai as familie in Christus. Ons voorsien kole, tafels en stoele. Jy bring jou eie eetgerei, kos, drinkgoed en rooster/casserole/braaitang. Moenie hierdie heerlike kuier misloop nie. Enkel persone is baie welkom. Ons het goeie braaiers in die gemeente. SKOP GROEPE Almal wat hou van stap word gevra om Sondag 18 Februarie na afloop van die diens, agter te bly in die kerk om ingedeel te word in stapgroepe. Dit sluit ervare en minder ervare stappers in. DEUROFFER: GEMEENTE ONDERSTEUNING Die Gemeentehulpfonds verleen ondersteuning aan gemeentes wat finansiële probleme ondervind. Die fonds is bedoel om die geestelike bediening in stand te hou en nie vir kapitale werke of instandhouding van fisiese fasiliteite

COLOURFEST 2024

Prent