Plasings

PENDELDIENS

Een van ons lidmate het begin met 'n Lughawe en Dorp pendeldiens. Hy kan help so wyd as Oubaai / Heroldsbaai / Glentana / Grootbrakrivier / Wildernis / Victoriabaai. Hy sê sy diens is betroubaar, bekostigbaar, betyds en veilig. Kontak gerus vir George Botha.

DANKWOORD: VERF VAN VRAGHOUER

Ons wil graag vir Christa Botha bedank wat die vraghouer langs die Kleuterskool opgehelder het met pragtige kinderkuns. Gaan loer gerus daarna.

VERKIESING VAN GEMEENTELEIERS

Ons vra die gemeente se voorbidding vir die volgende leiers wat Donderdagaand tydens ons kerkraadsvergadering verkies is: Ouderling: Diensgroep Finansies - Tobie de Villiers Ouderling: Diensgroep Diensverhoudinge - Wim de Wet Diaken: Diensgroep vir Vaste en Roerende Bates - Hennie van Niekerk

24-09-2023 - 30-09-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Sinodale Jeugwerk (Deuroffer): Ons jeug is ons en die kerk se belangrikste bate. Lei U ons om ons jeug geestelike te versorg en tot U eer op te voed. Erfenisdag: Vader lei U ons om die erfenis wat ons van U ontvang het te eer en te bewaar. Ps. 16:6 "n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek van U ontvang het, is vir my mooi". Skade aan ons kus: Vader U het die afgelope week U Almag en Krag aan ons geopenbaar. Help U ons om ook hierdie ramp, biddend en in afhanklikheid aan U, as teken uit U hand te aanvaar en daaruit te leer. Oorloë en vyandskap tussen volke en lande in die wêreld duur voort. Ons bid vir wêreldvrede. DANKIE: Vir 7 weke saam met Jesus. U teenwoordigheid in die kerk, klein groepe en in persoonlike bybelstudie het ons geestelike vernuwe. Dat te midde van veldbrande, hoë golwe en natuurrampe ons steeds volkome op U kan vertrou. Vir 'n gemeente waar ons U kan loof en prys en U steeds die middelpunt van ons aanbidding is.

KERSFEES-PROJEK

Prent
Soos verlede jaar gaan daar weer Kersfees sakke (dit was verlede jaar bokse) aan die skoolkinders in ons area uitgedeel word. Ons wil graag die feesseisoen vir al die kinders in ons area spesiaal maak. Verlede jaar was dit 'n reuse sukses. Jy kan Sondae na kerk, by die tafel voor in die kerk, 'n sak by Petru gaan kry. Binne-in die sak is 'n lysie van alles wat jy in die sak kan sit asook die naam en ouderdom van die kind vir wie jy die sak opmaak. Die sakke moet asseblief terug wees teen die einde van November. Vir meer inligting kan jy vir Petru kontak.

Heroldsbaai Matriekfees 6-13 Desember 2023

Prent
 

Erediens - 24 September 2023

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Dit is kanselruiling met George Tuinedal. Ds Pieter van Santen lei die erediens. Die Skriflesing kom uit 1 Konings 19:1-15a. Die tema is: So wat maak jy hier? Kom kuier saam in die saal na die diens met 'n lekker koppie koffie. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na die erediens om 09:30 in die Kerkgebou. Kom drink lekker koffie/tee in die saal na die erediens. DEUROFFER: JEUGWERK (SINODAAL) Die Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland fokus op die ondersteuning, toerusting en navorsing van Jeugwerk wat deur gemeentes gedoen word, onder andere: Kategese ondersteuning Familiebediening hulpmiddels #imagine Navorsing oor Jong Volwasse bediening Kinderbediending ondersteuning Volg ons by http://www.dinkjeug.co.za of kontak jeug@kaapkerk.co.za

7 weke aan tafel: Week 7

Prent
 

STAP & BRAAI Maandag 25 September 2023

Prent
Weens die reën wat vir die naweek voorspel word, gaan ons die Stap en Braai uitskuif na 'n latere datum. Ons hou julle op hoogte. Geniet die langnaweek en die heerlike reën wat gaan val.

MIGHTY MEN MOSSELBAAI

Prent
Hierdie jaar is Mighty Men binne die bereik van elke Outeniqualander. Dit vind plaas van Vrydag 15 Desember om 6nm tot Sondag 17 Desember op die plaas Bartelsfontein. Die 15de en 16de is slegs vir mans maar gesinne word hartlik uitgenooi na Sondag 17 Desember. Kampplek is beskikbaar teen 'n minimale koste en besprekings kan op die webwerf gedoen word. https://www.mightymenmosselbay.co.za/