Plasings

2021-10-17 - 2021-10-23 - ONS BID SAAM VIR...

Gideons: (Deuroffer) Hierdie Internasionale organisasie, met die hoofdoel om die bybel gratis ter versprei en op strategiese plekke beskikbaar te stel en siele vir Christus te wen. Ons bid vir finansiële ondersteuning. Die komende verkiesing: Mag die verkiesing vreedsaam verloop en dat ons die uitslag as die wil van die Here ervaar. Studente en skoliere wat aan die einde van die jaar hulle studie voltooi en studiegeleenthede of werk benodig. Vader maak U asseblief die deure, wat in U plan vir hulle is, oop. Gesondheidsdienste: Ons bid vir hierdie mense wat die afgelope jaar onder baie moeilike omstandighede moes werk, en self hulle lewens op die spel geplaas het om ander te red. Beskerm U hulle en seën hulle werk. DANKIE VIR: U Woord wat steeds relevant is en gebruik word om mense na Jesus te lei. Ons mooi  land, waar elke streek sy eie bekoring het en ons U Skeppenderhand in alles sien.

Erediens - 17 Oktober 2021

Prent
  Ons nooi jou uit na Sondag se Inrydiens om 09:30 by die dam agter die kerkgebou! DEUROFFER:  GIDEONS Jesaja 40:8 “Gras verdor en blomme verwelk, maar die Woord van ons God bly ewig.” Die Gideons se enigste doel is om die Woord te versprei en op die wyse siele vir Christus te wen. Om die rede probeer ons om elke graad 8 leerling, elke gevangene, hotelkamer en hospitaalbed van 'n Bybel te voorsien. In die George tot Knysna gebied word jaarliks plus minus 5 000 bybels vir graad 8 leerlinge by skole oorhandig, 300 by hotelle en gastehuise. Daar is ook Bybels geplaas by dokters se spreekkamers en die gevangenis. Omdat die inperkings ook die Gideons se werk geraak het en die meeste instansies waar ons normaal Bybels plaas vir ons gesluit was kon ons nogtans die meeste skole besoek. Ook die fondsinsameling is swaar getref. Outeniqualand Gemeente se bydrae sal help om toekomstige plasings moontlik te maak. Internasionaal het die Gideons sedert sy ontstaan in 1950 reeds 2 Biljoen Bybels g

Gedenkdiens - Peet Visagie

Prent
 

KERKRAADSVERGADERING

Ons volgende kerkraadsvergadering vind plaas op Donderdag 28 Oktober 2021.

OUTENIQUALAND SNOEPIE BY GWK VEILING

Op Donderdag 14 Oktober 2021 is ons area se GWK veiling. Annelie Botha en haar helpers gaan weer die snoepie behartig namens Outeniqualand gemeente. Die snoepie is oop vanaf 10:00 en die veiling begin gewoonlik 11:00. Kon ondersteun haar. Daar is altyd heerlike eetgoed en kom ervaar die opwinding van die veiling. Die veiling word gehou op Berrie Botha se plaas net om die draai van die Sinksabrug kerkterrein.

WEN 'n SKAAPLAM!

Wat van 'n heerlike lamsboud vir Kersfees? 'n Lidmaat het vir ons 'n skaaplam geskenk. Lootjies sal verkoop word teen R100 stuk. Die vraag wat op die lootjie lys beantwoord moet word, is: Wat is ons gemeente se visie in drie woorde saamgevat? Die lootjielys is by die kerkkantoor beskikbaar. Die trekking sal plaasvind op Dinsdag 2 November 2021.

2021-10-10 - 16-10-2021 - ONS BID SAAM VIR...

Die inwoners van La-Palma in Spanje wat groot skade aan eiendom en lewensverlies gely het as gevolg van vulkaniese uitbarstings. Matrieksondag: Hierdie groepie leerlinge is met die laaste voorbereiding besig, voor hulle finale eksamen. Rus hulle toe en seën hulle met die gawes van kalmte en helderheid van verstand. Studente aan Tersiêre inrigtings betree ook die laaste paar weke van 'n baie vreemde jaar. Vader wees U ook hulle leidsman en anker in hierdie tyd van eksamen. Radiokansel: (Deuroffer) Ons bid vir die lewegewende boodskap van Christus wat deur die radio aan alle Suid-Afrikaners gebring word. DANKIE: Dat U in alle omstandighede by ons is. (Prediking van Sondag) Vir medegelowiges se voorbidding en ondersteuning in hierdie tyd van siekte en inperking. Vir hulle wat bereid is om die Evangelie van Christus buite ons landsgrense aan heidene te verkondig.