Plasings

Wys tans plasings vanaf September, 2023

Erediens - 01 Oktober 2023

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Dit is ds. Jan se afnaweek en ds. Basie gaan ons met die Woord bedien. Kom kuier saam in die saal na die diens met 'n lekker koppie koffie. Daar is geen Vonkies tot die skole weer open op 10 Oktober. Ons wens ons Vonkies en hulle ouers 'n heerlike rustyd toe. Veilige reis vir die wat bietjie weggaan vir die vakansie. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na ons twee eredienste: 08:00 by die Kobus Hattinghsaal en 09:30 in die Kerkgebou. Kom drink lekker koffie/tee in die saal na die kerk erediens. ARGIEF WERKSWINKEL Ds. Jan en Merinda is Dinsdagoggend by 'n Sinodale Argief werkswinkel wat by Moedergemeente aangebied word vir die gemeentes van ons Ring. Lorraine sal Dinsdagoggend die kerkkantoor beman. DEUROFFER: CLF (Christelike Lektuur Fonds) Die Christelike Lektuur Fonds (CLF) is in 1957 gestig met die doel om die evangelie van Jesus Christus deur middel van Christelike materiaal in Afrikatale, maar ook in Af

PENDELDIENS

Een van ons lidmate het begin met 'n Lughawe en Dorp pendeldiens. Hy kan help so wyd as Oubaai / Heroldsbaai / Glentana / Grootbrakrivier / Wildernis / Victoriabaai. Hy sê sy diens is betroubaar, bekostigbaar, betyds en veilig. Kontak gerus vir George Botha.

DANKWOORD: VERF VAN VRAGHOUER

Ons wil graag vir Christa Botha bedank wat die vraghouer langs die Kleuterskool opgehelder het met pragtige kinderkuns. Gaan loer gerus daarna.

VERKIESING VAN GEMEENTELEIERS

Ons vra die gemeente se voorbidding vir die volgende leiers wat Donderdagaand tydens ons kerkraadsvergadering verkies is: Ouderling: Diensgroep Finansies - Tobie de Villiers Ouderling: Diensgroep Diensverhoudinge - Wim de Wet Diaken: Diensgroep vir Vaste en Roerende Bates - Hennie van Niekerk

24-09-2023 - 30-09-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Sinodale Jeugwerk (Deuroffer): Ons jeug is ons en die kerk se belangrikste bate. Lei U ons om ons jeug geestelike te versorg en tot U eer op te voed. Erfenisdag: Vader lei U ons om die erfenis wat ons van U ontvang het te eer en te bewaar. Ps. 16:6 "n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek van U ontvang het, is vir my mooi". Skade aan ons kus: Vader U het die afgelope week U Almag en Krag aan ons geopenbaar. Help U ons om ook hierdie ramp, biddend en in afhanklikheid aan U, as teken uit U hand te aanvaar en daaruit te leer. Oorloë en vyandskap tussen volke en lande in die wêreld duur voort. Ons bid vir wêreldvrede. DANKIE: Vir 7 weke saam met Jesus. U teenwoordigheid in die kerk, klein groepe en in persoonlike bybelstudie het ons geestelike vernuwe. Dat te midde van veldbrande, hoë golwe en natuurrampe ons steeds volkome op U kan vertrou. Vir 'n gemeente waar ons U kan loof en prys en U steeds die middelpunt van ons aanbidding is.

KERSFEES-PROJEK

Prent
Soos verlede jaar gaan daar weer Kersfees sakke (dit was verlede jaar bokse) aan die skoolkinders in ons area uitgedeel word. Ons wil graag die feesseisoen vir al die kinders in ons area spesiaal maak. Verlede jaar was dit 'n reuse sukses. Jy kan Sondae na kerk, by die tafel voor in die kerk, 'n sak by Petru gaan kry. Binne-in die sak is 'n lysie van alles wat jy in die sak kan sit asook die naam en ouderdom van die kind vir wie jy die sak opmaak. Die sakke moet asseblief terug wees teen die einde van November. Vir meer inligting kan jy vir Petru kontak.

Heroldsbaai Matriekfees 6-13 Desember 2023

Prent
 

Erediens - 24 September 2023

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Dit is kanselruiling met George Tuinedal. Ds Pieter van Santen lei die erediens. Die Skriflesing kom uit 1 Konings 19:1-15a. Die tema is: So wat maak jy hier? Kom kuier saam in die saal na die diens met 'n lekker koppie koffie. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na die erediens om 09:30 in die Kerkgebou. Kom drink lekker koffie/tee in die saal na die erediens. DEUROFFER: JEUGWERK (SINODAAL) Die Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland fokus op die ondersteuning, toerusting en navorsing van Jeugwerk wat deur gemeentes gedoen word, onder andere: Kategese ondersteuning Familiebediening hulpmiddels #imagine Navorsing oor Jong Volwasse bediening Kinderbediending ondersteuning Volg ons by http://www.dinkjeug.co.za of kontak jeug@kaapkerk.co.za

7 weke aan tafel: Week 7

Prent
 

STAP & BRAAI Maandag 25 September 2023

Prent
Weens die reën wat vir die naweek voorspel word, gaan ons die Stap en Braai uitskuif na 'n latere datum. Ons hou julle op hoogte. Geniet die langnaweek en die heerlike reën wat gaan val.

MIGHTY MEN MOSSELBAAI

Prent
Hierdie jaar is Mighty Men binne die bereik van elke Outeniqualander. Dit vind plaas van Vrydag 15 Desember om 6nm tot Sondag 17 Desember op die plaas Bartelsfontein. Die 15de en 16de is slegs vir mans maar gesinne word hartlik uitgenooi na Sondag 17 Desember. Kampplek is beskikbaar teen 'n minimale koste en besprekings kan op die webwerf gedoen word. https://www.mightymenmosselbay.co.za/

LEESPROJEK BY LAERSKOOL VAN DER HOVEN

Ons soek mense wat bereid is om elk 8 uur per jaar af te staan om te help stories lees vir kinders by Laerskool Van der Hoven. Dis deel van 'n groter droom van Marianna Uys en die Diensgroep van Barmhartigheid om kinders aan die lees te kry. Ons het jou nodig! Indien jy kan help, laat weet asseblief vir Marianna. (Leesmateriaal word voorsien.)

17-09-2023 - 23-09-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Studentebearbeiding (Deuroffer): Ons bid vir die geestelike werk wat op kampusse gedoen word, asook vir studenteleiers en Christelike verenigings. 7 weke aan tafel met Jesus: Ons is in ons laaste week en dank U vir elke geleentheid en gedagte wat tot U eer gespreek is. Wat 'n voorreg! Vooroordele: Vader ons het soveel vooroordele. Open U asseblief ons oë om soos U na ander te kyk en tot diens te wees. Vloede in Libië en die aardbewing in Marokko: Hierdie natuurrampe het die lewens van duisende mense geëis. Ons bid vir hulle wat geliefdes verloor het maar ook vir hulle wat al hulle besittings verloor het. Wees U ook met hulle wat reddingswerk doen en hulle wat kos en klere voorsien. DANKIE: Vir my genadige uitverkiesing, verlossing en versekering van die ewige lewe. Gebruik my om dit sinvol uit te lewe. Vir U genade wat elke dag nuut is. Dat U ons nooit in die steek laat nie. Heb. 13:5 "God self het gesê: Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."

Nagmaal - 17 September 2023

Prent
Ons is by die laaste week van ons 7 weke aan tafel saam met JESUS. Ons sluit die reeks af met ons saamwees rondom die Nagmaalstafel. Na die Nagmaal het ons 'n heerlike Nagmaalsete vanaf 11:30 in die Kobus Hattingh-saal. By die Nagmaalsete bring elke gesin 2 bykosse (groente of slaai), 'n vleisgereg en 'n nagereg en kom kuier lekker saam. Die kosse word alles op een tafel uitgepak en elkeen help homself met die opskep. Bring asseblief jou eie eetgerei en drankies. As gevolg van die Nagmaalsete in die Kobus Hattingh-saal sal daar geen koffie/tee na die erediens in die saal wees nie. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na die erediens om 09:30 in die Kerkgebou. Kom drink lekker koffie/tee in die saal na die erediens. DEUROFFER: STUDENTEBEARBEIDING Studentebearbeiding fokus op die ondersteuning van die bediening aan studente in Stellenbosch, Tygerberg en Wellington, asook die post-matriek fees. Navorsing word ook gedoen oor die veranderende aard van die bediening aan stud

Marita van der Vyver - Laaste Kans

Prent
 

7 weke aan tafel: Week 6

Prent
 

10-09-2023 - 16-09-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Predikantebegeleiding (deuroffer): Ons bid vir hulle wat die predikante begelei, maar ook vir hulle wat begeleiding ontvang. Mag hierdie diens van die kerk tot geestelike groei in gemeentes lei. 7 Weke aan tafel saam met Jesus: Vader wat 'n voorreg om U teenwoordigheid op so 'n besondere wyse te ervaar. Brande: groot dele van ons land word deur brande geteister, asook die gebou in Johannesburg wat tot lewensverlies gelei het. Vader vertroos U die naasbestaan- des. Ons bid ook vir boere wat baie skade gely het. Wees U daar om te bemoedig en te versorg. Betogings gepaard met geweld en skade het deel van ons samelewing geword. Ons bid vir leiers van groepe, om ander oplossings te soek om besware op te los. DANKIE: Vir die Bybel wat vanjaar 90 jaar oud is. Vir 90 jaar is dit in gelowiges se huise 'n bron van hoop en geloofsekerheid. Dankie vir hulle wat onder leiding van U Gees U Woord vertaal. Vir lidmate wat die behoefte het om weekliks in klein groepies bymekaar te kom en so

Erediens - 10 September 2023

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag se erediens om 09:30 in die kerk. Ons is by week 6 van ons 7 weke aan tafel saam met JESUS. Andries en Toetie Schutte doop hulle seuntjie, Evert Gerhard Johannes de Graaff Schutte. Kom kuier saam in die saal na die diens met 'n lekker warm koppie koffie. Daar sal Sondag geen diens in die Kobus Hattinghsaal wees nie. VOLGENDE SONDAG Volgende Sondag om 09:30 sluit ons die reeks af met Nagmaal en vanaf 11:30 'n Nagmaalsete in die Kobus Hattinghsaal. By die Nagmaalsete bring elke gesin 2 bykosse (groente en slaai), 'n vleisgereg en 'n nagereg en kom kuier lekker saam. Die kosse word alles op een tafel uitgepak en elkeen help homself met die opskep. Bring asseblief jou eie eetgerei en drankies. DEUROFFER: PREDIKANTEBEGELEIDING Dominees skryf agter hulle naam VDM - Verbi Divini Minister. Hulle is bedienaars van die Goddelike Woord. Oor hulle drumpels stap dié met aansien maar ook dié waarop neergesien word. Hulle bediening getuig van hartsake en ker

Laerskool Vorentoe Revue - 2023

Prent
 

SATERDAG - 9 SEPTEMBER 2023 IS SOKKERDAG!

Prent
Hierdie is 'n projek wat verlede jaar deur Outeniqualand Gemeente geloods is in samewerking met Laerskool Van der Hoven. Dit was só n groot sukses dat dit hierdie jaar weer aangebied word. Etlike van die Laerskole in die omgewing neem deel (tot so ver as Herold). Elke skool kies 'n land wat hulle verteenwoordig en skryf dan seun en meisie spanne van verskillende ouderdomme in. Living Ball bring 'n boodskap aan al die deelnemers en balle word uitgedeel. Kom maak volgende Saterdag 'n draai by hierdie groot geleentheid of as jy wil hand bysit kan jy vir Charles Robertson bel.  

Inligting - Vergaderings, Vakatures en WhatsApp Gemeente Kommunikasie

KERKRAADSVERGADERING Hiermee geskied kennis van die Kerkraadsvergadering wat gehou sal word op Donderdag 21 September. Bid asseblief dat die Here self leiding sal neem. VRB VERGADERING: (DIENSGROEP VIR VASTE EN ROERENDE BATES) Die Diensgroep vir Vaste en Roerende Bates vergader Donderdag 7 September om 18:00 in die kerk. Indien jy belangstel om deel te raak van hierdie span kan jy vir Pieter Stoltz kontak. VAKATURES: KERKRAAD Daar is tans 3 vakatures vir die kerkraad met 'n termyn wat November 2023 begin. Ons wag vir nominasies vanaf die gemeente vir die volgende Diensgroepe se voorsitters: Oudl vir Diensverhoudinge: Hanteer alle personeelsake. Oudl vir Finansies: Hanteer alle administratiewe en finansiële aangeleenthede. Diak vir Vaste en roerende bates: Instandhouding van eiendomme. Daar is nominasievorms beskikbaar by die kerkkantoor wat voltooi moet word. Die nominasies sal voor die kerkraad dien en nuwe leiers dan verkies sal word. Ons vra voorbidding vir die verkiesing van hi

7 weke aan tafel: Week 5

Prent
 

03-09-2023 - 09-09-2023 - ONS BID SAAM VIR...

Landbou: Vader ons boere is vir ons kosbaar, daarom bid ons vir hulle veiligheid, en U seën op hulle arbeid. Ekonomie: As gevolg van wanbestuur en staatskaping is ons ekonomie in 'n baie slegte toestand, maar dankie dat ons volkome op U kan vertrou om die ekonomie weer te herstel. Instituut vir Dowes (Deuroffer): Ons bid vir hierdie mense in ons same-lewing. Versorg U hulle geestelik, maar stel ook middele tot hulle beskikking en help ons om hulle met deernis te behandel. 7 Weke saam met Jesus: Ons is reeds 4 weke saam met U aan tafel. Dankie vir die voorreg om ook verlede Sondag saam met U aan die Nagmaalstafel te kon aansit. Sokkerdag: Ons bid dat die dag geseën sal wees en die kinders ons gemeente se omgee sal aanvoel. DANKIE: Vir ons plaaslike Munisipaliteit wat nog getrou aan ons dienste lewer. Vir die tekens in die natuur dat die seisoen besig is om te verander. Vir gelowiges wat 'n verskil in minder bevoorregtes se lewens maak. Vir ons Buurtwag, Plaaswag en Polisie wat o

Gemeenskapsdiens - 03 September 2023

Prent
    Ons is besig om ons vere reg te skud vir Saterdag se Beesloop. Baie dankie vir elkeen wat hulle kaartjies verkoop het asook diegene wat hand opgesteek het as sameroepers en helpers. Julle is 'n klomp staatmakers! Behalwe dat jy die beesloop moet kom beleef, wil ons jou uitnooi om saam te kom braai na afloop van die prysuitdeling. Die oogmerk van die dag is 'n lekker gemeentekuier. Ons steek 11:30 die vure aan. Bring asseblief die volgende saam (ons voorsien tafels, stoele, kole): Eetgerei Drinkgoed Vleis en bykosse Rooster/braaitang/casserol Ons nooi jou uit na Sondag se Gemeenskapsdiens en ook die Dankdag vir Landbou en Ekonomie om 09:30 in die kerk. Ons teks kom uit Lukas 22:7-23. Ons tema is: Nagmaal in 'n Survivor-wêreld! Ons is by week 5 van ons 7 weke aan tafel saam met JESUS. Kom kuier saam in die saal na die diens met 'n lekker warm koppie koffie. Ons wens jou 'n geseënde naweek toe en hoop om jou Saterdag vanaf 10:00 by die Beesloop te sien. VOLGENDE SO