Plasings

Wys tans plasings vanaf April, 2024

HOOGEKRAAL LAERSKOOL

Laerskool Hoogekraal hou Saterdag 1 Junie kermis by die skool. Ons wil graag 'n “WIT OLIFANT” tafel opmaak. Indien jy enige huisware, kledingstukke, skoene of enige ander items wil uitgooi of van ontslae wil raak, skenk dit asseblief vir ons. Dit items word slegs vir R5 – R20 verkoop. Ons sal dit baie waardeer!!! Kontak vir Megan

BEHOEFTEBEPALING: OUERS IN LANDELIKE GEBIED

Ons vra voorbidding vir 'n byeenkoms op Dinsdag 30 April om 15:00 by ons kerksaal waarheen rolspelers uitgenooi is om gesprek te voer oor die behoeftes van gesinne in ons landelike area. Verteenwoordigers van ons Diensgroepe vir Barmhartigheid, Getuienis, plaaslike skole, boere en BADISA (Maatskaplik) sal die byeenkoms bywoon. Ons het die droom om 'n maatskaplike werker te kry wat spesifiek geoormerk is vir ons area. Maar ons moet seker maak wat ons landelike area se diepste behoefte is.

BEERTJIE-PROJEK

As daar dames is wat wil help brei aan hierdie projek kan hulle by Lizelle kom wol en stopsel haal (en 'n patroon). Sy sal Sondag na die erediens in die konsistorie wees met die wol. As jy nie Sondag na kerk daar kan wees nie, kontak gerus vir Lizelle Burger.

PINKSTER - SOP EN BROODJIES

Ons Pinksterdienste begin Sondag 12 Mei en duur tot Donderdag 16 Mei. Die dienste vind plaas in die Kobus Hattingh-saal te Glentana. Elke jaar bederf ons dames die gemeente met die heerlikste sop en broodjies. Hierdie jaar is geen uitsondering. Ons benodig 8 – 10 potte sop vir elke aand asook broodjies of vetkoeke. As jy hiermee kan help, kontak asseblief vir Marelize of Merinda.

28-04-2024 - 04-05-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Gelowiges in oorloggeteisterde gebiede: Vader in die gebiede is daar steeds gelowiges wat onder moeilike omstandighede die Evangelie uitdra. Beskerm hulle asseblief en seën hulle werk. Bediening onder die Jode (Deuroffer): Reeds in hierdie tyd van konflik en verskillende sentimente oor die Jode, het die gelowiges onder hulle, en die wat die Evangelie onder hulle bedien, U hulp nodig. Seën U asseblief die bediening. Verkiesing: Ons wil veral die Verkiesingskommissie aan U opdra. Help hulle asseblief om hulle werk onafhanklik en tot U eer te doen. Presidentsverkiesing in die VSA: Die verkiesing is ook vir ons land en die wêreld van belang, omdat die VSA so 'n groot invloed op ons en die wêreld se ekonomie het. Ons bid dat U ons gebede en die baie gebede in die VSA sal verhoor. DANKIE: Vir die Paassangdiens: Tinus en die koor het hulle talente tot U eer gebruik en ons as gemeente geestelik na U gebring. Dankie vir U teenwoordigheid. Dat ek my werk tot U eer kan doen en vir ons wat ree

Erediens - 28 April 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag 28 April se erediens om 09:30 in die Kerk. Ons tweede kwartaal se tema is: Is ek 'n gestuurde binne my werksplek en waar ek ontspan? Hierdie kwartaal se preekreeks fokus dus op die werksplek en hierdie Sondag se tema is: MENSE: Naasteliefde by die werksplek! Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. DEUROFFER: BEDIENING AAN JODE Bid asseblief vir Jeanie de Wet wat na die Jode uitreik met die Evangelie, asook vir die Messiaanse Joodse gemeente Beit Ariel in Kaapstad. Messiaanse Jode is Jode wat glo dat Jesus die Messias en Here is. Hulle is Christen-Jode. Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit vanuit die perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer sal kom. Bid ook vir hulle uitreik na Joodse Christene wie nie lidmate van Beit Ariel is nie en na Jode wat nie glo dat Jesus die Messias is nie.

21-04-2024 - 27-04-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Die Koor: Die Paassangdiens onder leiding van ons kerkkoor is vir ons gemeente 'n besondere geleentheid, waar ons die Here se teenwoordigheid ervaar deur musiek en sang. Seën U asseblief hierdie geleentheid. Integriteit (Verlede Sondag se prediking): Vader help ons om ons Goddelike karakter na vore te laat kom, selfs daar waar mense ons nie sien nie. Verkiesing: Vir ons almal bly die komende verkiesing 'n saak van gebed. Help U ons om volkome op U te vertrou. Oorloë: Die oorloë vervul ons steeds met vrees en hartseer, maar ons vertrou steeds op u as die Vredemaker. DANKIE: Vir U liefde! Lied 334: “God is liefde juig ons harte, en bedink wat liefde doen: Dat Hy ons Sy seun gestuur het, om ons sonde te versoek.” Dat U die Skepper is! Vir die talente waarmee U ons geskape het. Ons loof U daarvoor!

Paassangdiens - 21 April 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag 21 April se Paassangdiens om 09:30 in die Kerk. Ons tweede kwartaal se tema is: Is ek 'n gestuurde binne my werksplek en waar ek ontspan? Hierdie kwartaal se preekreeks fokus dus op die werksplek en hierdie Sondag se tema is: PRESTASIE: Wat is my plig by die werk? Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. DEUROFFER: BEDIENING AAN DOWES Ons begunstigdes by NID is persone met verskeie grade van gehoorverlies, en sommige ook met addisionele meervoudige gestremdhede. Ons visie is om noodsaaklike kwaliteit-dienste aan hulle te lewer sodat hulle ook hulle volle potensiaal kan ontwikkel en bereik. Hier word Dowes ook met God se Woord bedien in hulle eie taal – Gebaretaal. Hoe kosbaar is dit nie! God se genade is darem maar groot! Ons deel graag meer van NID in die onderstaande video's wat op YouTube beskikbaar is. 'This is the NID!' - featuring Elandré NID Overview:Sign Supported Worship Songs: https://youtube.com/playlist?list=PLli2RoC

GEESTELIKE FILM VIR ONS GEMEENSKAP

Prent
Die Diensgroep vir Getuienis wys Saterdagmiddag 20 April 'n geestelike film in ons kerksaal vir die ouers en kinders van Diepkloof Kleuterskool. Dit begin om 15:30. Ons vra voorbidding hiervoor en dat die Here die verhaal van Josef sal gebruik om mense se geestelike lewe te verryk.  

Herfsmandjie van Oorvloed

Prent
Die Here seën Outeniqualand gemeente op soveel terreine. Ons staan telkens verstom en dankbaar oor die Here se voorsiening. Sy voorsiening help ons om ons visie van Oorgee Omgee en Aangee te kan uitleef. Ons het die Winterbasaar se insameling teruggeskuif na Maart/April. Ons noem dit die Herfsmandjie van oorvloed. Die dankbaarheidslys het ons reeds vir jou ge-epos. Boere wat lewende hawe wil gee, kan die vee gee soos dit slaggereed raak (wat in die verlede in Jun/Jul was). Op Saterdag 27 April sluit ons die insamelings af met ‘n lekker kuier op ons kerkgronde. Dankie vir elkeen se bydrae om te help dat Outeniqualand sout en lig vir die wêreld is. Elke bydrae in die vorm van kundigheid, tyd, energie, gawes en finansies maak 'n groot impak op God se koninkryk.  

GHOLFDAG 2024!

Prent
 

TELEFOON VRIENDSKAPSDIENS

Die idee agter die inisiatief is om by wyse van telefoniese skakeling kontak te maak met mense wat vereensaam het of net die behoefte het aan kontak. 'n Dag en tyd in ‘n week kan met die persoon ooreengekom word ten einde net lekker telefonies te gesels. Jy sal vinnig ‘n verhouding en ‘n gevoel vir die persoon wat geskakel word ontwikkel, dit sal jou spontaan posisioneer om oor alledaagse aspekte te gesels. Sodanige geselsies sal verkieslik lig en opgeruimd wees. Slegs 'n paar minute oproep per week of twee-weekliks kan 'n groot verskil in 'n eensame persoon se lewe maak. Die skakeling dien ook as geleentheid om onder andere op 'n geestelike vlak te gesels. Indien jy sal belangstel om: 'n vrywilliger te wees om persone te kontak of indien u graag so 'n oproep op 'n gereelde basis wil ontvang of weet van iemand wat sal baat vind by so 'n oproep Kontak of whatsapp asseblief vir Ilana Nortje.

14-04-2024 - 20-04-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Gemeente Bediening (Deuroffer): Hierdie bediening van die kerk is om teologiese opleiding en bedienings- ontwikkeling te fasiliteer. Vader, gebruik asseblief hierdie bediening tot die uitbreiding van U koninkryk. Skade as gevolg van brande wind en reën: Die natuurrampe het die afgelope week groot skade aangerig. Wees U asseblief daar vir hulle wat verliese en skade gely het. Verkiesing: Help U ons om die uitslae van die verkiesing in U hande te laat en in alles volkome op U te vertrou. Nuwe intrekkers: Ons is dankbaar vir nuwe intrekkers en bid dat hulle in ons gemeente 'n geestelike tuiste sal vind, waar hulle U teenwoordigheid sal ervaar. Die Ringsitting wat Sondag by Blanco Gemeente plaasvind. Ons bid U seën oor elke verteenwoordiger en elke besluit af. DANKIE: Dat U vir ons almal 'n Geestelike Tuiste bied. Dat ek na U beeld geskape is en U Gees my lei om U beeld daagliks uit te dra. Dat U ons gemeente so goed geestelik en finansieël versorg.

Eredienste - 14 April 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag 14 April se eredienste: 08:00 by die Kobus Hattingh-saal 09:30 in die Kerk by Sinksabrug Ons tweede kwartaal se tema is: Is ek 'n gestuurde binne my werksplek en waar ek ontspan? Hierdie kwartaal se preekreeks fokus op die werksplek en hierdie Sondag se tema is: INTEGRITEIT: Om die regte ding te doen! Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. Ons vra voorbidding vir die Ring van George se sitting wat plaasvind op Sondag 14 April vanaf 15:00 by die NG Kerk Blanco. Charles Robertson is afgevaardig om saam met ds Jan die Ringsitting by te woon. VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na die PAASSANGDIENS volgende Sondag om 09:30 in die kerk. HIERDIE WEEK Ds. Jan is Maandag by die Predikante byeenkoms saam met die Wes-Kaap se Moderamen by Blanco gemeente. DEUROFFER: GEMEENTE BEDIENING Outeniqualand se Diensgroep vir Gemeentebediening staan onder leiding van Jaap van der Westhuizen. Die span bestaan uit Adam du Plessis, AnnemiBarnard, Ben Klinc

07-04-2024 - 13-04-2024 - ONS BID SAAM VIR...

Badisa (Deuroffer): Die organisasie verskaf welsyns en sosialedienste aan minder bevoorregte persone in die samelewing en benodig finansiële ondersteuning. Skole wat die week heropen het: Dit is 'n nuwe kwartaal met nuwe uitdagings waar leerders en onderwysers U nodig sal hê. Wees U asseblief daar vir hulle. Verkiesing: Die stryd om stemme duur voort. Selfs kerkbyeenkomste word deur politieke leiers gebruik vir stemwerwing. Ons bid dat Kerkbyeenkomste nie misbruik sal word nie maar U Heiligheid gerespekteer sal word. Paastyd: Vader, U het die kerk geseën met 'n besondere tyd in ons kerkjaar. Dankie dat ons U teenwoordigheid kon ervaar en dat U ons toerus om die ewige lewe te beêrwe. Bid asseblief vir die Ringsitting wat sal plaasvind op Sondag 14 April by Blanco Gemeente. Bid vir ds. Jan en Charles Robertson wat Outeniqualand daar sal verteenwoordig. DANKIE: Dat U my by die naam roep en ek U kind kan wees. Dat U ds. Jan die afgelope week op 'n besondere wyse in ons gemeente

Erediens - 07 April 2024

Prent
Ons nooi jou uit na Sondag 7 April se erediens om 09:30 in die kerk. Ons tweede kwartaal se tema is: Is ek 'n gestuurde binne my werksplek en waar ek ontspan? Hierdie kwartaal se preekreeks fokus op die werksplek en ons skop Sondag af met die tema: My werksplek: werk of roeping? Kom drink heerlike koffie na die diens in die kerksaal. Welkom ook aan die VONKE. Hoop julle is lekker uitgerus en sterkte met die 2de kwartaal! VOLGENDE SONDAG Jy word hartlik uitgenooi na volgende Sondag se 2 eredienste: 08:00 in die Kobus Hattinghsaal 09:30 in die Kerk HIERDIE WEEK Die kerkkantoor sal Woensdag 10 April vanaf 14:00 gesluit wees. Kantoortyd is Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 – 13:30 asook Woensdagmiddag vanaf 14:00 – 16:30. Die kantoor is ook oop op 'n Sondag vanaf 08:30 – 11:00. DEUROFFER: BADISA (Sinodaal) Badisa is die welsynsorganisasie van die NG Kerk in SA (Wes-Kaapland) en die VG Kerk (Kaapland) wat professionele maatskaplike dienste lewer aan mense in nood, ongeag hul ras, gesla